03 sierpnia 2023

Przedszkole Integracyjne nr 120

Bezpłatne konsultacje psychologa i psychoterapeuty dla dzieci

W Centrach Zdrowia Psychicznego MindHealth przy ul. Nowolipie 18 oraz Racławickiej 27 w Warszawie, specjaliści z zakresu psychologii prowadzą konsultacje w ramach kontraktu z NFZ. Bezpłatnymi konsultacjami objęte są dzieci i młodzież do 21. roku życia:

  • W ramach świadczeń pacjenci mogą korzystać z konsultacji psychologa i psychoterapeuty.
  • Eksperci oferują pomoc psychologiczną w zakresie poradnictwa psychologicznego, psychoterapii indywidualnej, rodzinnej oraz grupowej.
  • W ramach NFZ można również uczestniczyć w sesji wsparcia psychospołecznego, wizyt domowych oraz środowiskowych.
  • Nie jest wymagane skierowanie, a warunkiem odbycia wizyty w ramach NFZ jest posiadanie aktualnego dowodu ubezpieczenia.
  • Świadczenia w ramach tego kontraktu z NFZ są bezlimitowe. Nie ma ograniczenia w postaci zakontraktowania ścisłej liczby konsultacji – świadczenie zostanie zrealizowane jak najszybciej, zgodnie z wolnymi miejscami w grafikach, a Centrum Zdrowi Psychicznego MindHealth dba o szeroką dostępność specjalistów.
  • Wizytę można umówić telefonicznie pod numerem (22) 566 22 24 lub osobiście w placówce. Podany numer telefonu prowadzi do centralnej rejestracji – należy podać operatorowi, w której placówce chcieliby Państwo umówić się na konsultacje.
  • Zgodnie z wymogami NFZ, w ramach kontraktu zatrudnieni są psycholodzy z wykształceniem klinicznym i psychoterapeuci z certyfikatem lub będący w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.  

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://mindhealth.pl/opieka-psychologiczna-i-psychoterapeutyczna-w-ramach-nfz

Kategorie