Krótki zarys historyczny

Placówka nasza istnieje od 1978 roku. W roku 1998 została przekształcona w przedszkole integracyjne. Wiązało się to oczywiście z koniecznością architektonicznego dostosowania placówki, dokształceniem kadry oraz zatrudnieniem personelu specjalistycznego.

Przedszkole od września 2019 zlokalizowane jest w dwóch wolnostojących budynkach na terenie przylegającym do Ogródka Jordanowskiego.
Z drugiej strony ogród przedszkolny przylega do skwerku zieleni.
Położenie przedszkola sprawia, że nie dociera tu gwar miejski i hałas pojazdów.

Sale przedszkolne są duże, jasne, ładnie urządzone.
Hol w budynku A  dostosowany jest do zajęć dodatkowych (rytmika, muzykoterapia) oraz imprez okolicznościowych.
Placówka posiada również pomieszczenia do zajęć terapeutycznych – salę rekreacyjną wyposażoną
w sprzęt rehabilitacyjny, relaksacyjny oraz gabinety do terapii indywidualnej.

Budynki zmodernizowane zostały także do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową poprzez:

  • wykonanie podjazdów przy wszystkich schodach,
  • zamontowanie poręczy i uchwytów w łazienkach,
  • zakup wózków, balkoników i trójnogów umożliwiających dzieciom przemieszczanie się.