Rozkład dnia w naszym przedszkolu

07.00 – 08.30 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i układanki stolikowe, rozmowy swobodne z dziećmi, grupowe zabawy integrujące, ćwiczenia gimnastyczne, kontakt z rodzicami, czynności porządkowe, przygotowanie do śniadania
08.30 – 09.00 ŚNIADANIE
09.00 – 10.30 Zorganizowane zajęcia dydaktyczne z całą grupą zawierające treści programowe i rozwijające różnorodną twórczą aktywność przedszkolaków, zajęcia indywidualne ze specjalistami, 
10.30 – 12.00 Dowolna aktywność dzieci w salach i w ogrodzie, zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne, indywidualne zajęcia terapeutyczne ze specjalistami, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
12.00 – 12.30 OBIAD
12.30 – 14.30 Czynności samoobsługowe, leżakowanie – sen lub relaks przy bajkach bądź przy muzyce, zabawy wyciszające i twórcze, zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowanie dzieci, zajęcia specjalistyczne
14.30 – 15.00 PODWIECZOREK
15.00 – 17.30 Zabawy dowolne oraz ruchowe w salach lub w ogródku przedszkolnym, praca wyrównawcza, zajęcia rewalidacyjne, indywidualny kontakt z rodzicami, rozchodzenie się dzieci