Bezpieczeństwo i ochrona dzieci przed przemocą

Nagłówek


 


 

W Centrach Zdrowia Psychicznego MindHealth przy ul. Nowolipie 18 oraz Racławickiej 27 w Warszawie, specjaliści z zakresu psychologii prowadzą konsultacje w ramach kontraktu z NFZ. Bezpłatnymi konsultacjami objęte są dzieci i młodzież do 21. roku życia:

  • W ramach świadczeń pacjenci mogą korzystać z konsultacji psychologa i psychoterapeuty.
  • Eksperci oferują pomoc psychologiczną w zakresie poradnictwa psychologicznego, psychoterapii indywidualnej, rodzinnej oraz grupowej.
  • W ramach NFZ można również uczestniczyć w sesji wsparcia psychospołecznego, wizyt domowych oraz środowiskowych.
  • Nie jest wymagane skierowanie, a warunkiem odbycia wizyty w ramach NFZ jest posiadanie aktualnego dowodu ubezpieczenia.
  • Świadczenia w ramach tego kontraktu z NFZ są bezlimitowe. Nie ma ograniczenia w postaci zakontraktowania ścisłej liczby konsultacji – świadczenie zostanie zrealizowane jak najszybciej, zgodnie z wolnymi miejscami w grafikach, a Centrum Zdrowi Psychicznego MindHealth dba o szeroką dostępność specjalistów.
  • Wizytę można umówić telefonicznie pod numerem (22) 566 22 24 lub osobiście w placówce. Podany numer telefonu prowadzi do centralnej rejestracji – należy podać operatorowi, w której placówce chcieliby Państwo umówić się na konsultacje.
  • Zgodnie z wymogami NFZ, w ramach kontraktu zatrudnieni są psycholodzy z wykształceniem klinicznym i psychoterapeuci z certyfikatem lub będący w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.  

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://mindhealth.pl/opieka-psychologiczna-i-psychoterapeutyczna-w-ramach-nfz

Pomoc Warszawy dla dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym

👉Jeśli szukasz wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzież do 21 r. zapraszam do warszawskiej placówki położonej na Białołęce - Centrum Rozwoju Twojego Potencjału TOGO

Centrum TOGO wspiera życia oraz ich bliskich w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. Placówka oferuje pomoc psychologów, psychoterapeutów oraz terapeutów środowiskowych. TOGO prowadzi Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ– centrum działa w dwóch miejscach w Warszawie:

- na Białołęce (w poradni przy ul. Przykoszarowej 16),

- oraz w Śródmieściu (al. Wyzwolenia 6).

Placówki oferują m.in. porady psychologiczne i diagnostyczne, sesje psychoterapii (indywidualne, rodzinne, grupowe), wizyty i porady. Aby umówić się na wizytę w TOGO nie potrzeba skierowania lekarskiego - świadczenia są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

więcej:

https://wsdz.pl/uslugi-1/ul-przykoszarowa-16/centrum-rozwoju-twojego-potencjalu-togo

👉 uczniowie oraz ich bliscy mogą również korzystać z programu „Szkoła dobrostanu psychicznego” https://edukacja.um.warszawa.pl/-/psychologiczne-centrum-wsparcia

👉 Miejskie przychodnie zapewniają pomoc specjalistów

 

Porady psychologów, lekarzy psychiatrów i psychoterapeutów dla dzieci i nastolatków mają w swojej ofercie miejskie placówki na terenie:

- Woli: szlenkierow.zozwola.pl

- Żoliborza: spzzlo.pl/pl/zdrowie-psychiczne-pzp-dla-dzieci

- Pragi-Południe: szpzlo.praga-pld.pl/zlo-ul-styrska-44

- Pragi Północ: szpzlo.pl

- Ochoty: szpzlo-ochota.pl.

Aby umówić się do poradni zdrowia psychicznego oraz poradni psychologicznej nie potrzeba skierowania, a w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) wizyty są bezpłatne.

Placówki zapewniają konsultacje zgodnie ze współczesnymi standardami diagnozy i terapii.

👉 Miejskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na Ochocie

- przy ul. Sosnkowskiego 18 znajdują się też poradnie psychologiczno-pedagogiczne

- pl. Czerwca 1976 mieści się oddział psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży. Oddział prowadzi terapię dla pacjentów do 18 r.ż., którzy potrzebują kompleksowej pomocy psychiatrycznej i psychologicznej, a ich stan zdrowia nie wymaga całodobowej hospitalizacji. W ramach oddziału działa również szkoła przyszpitalna, gdzie realizowany jest program edukacyjny dla uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej. Do oddziału potrzebne jest skierowanie od lekarza.

👉 W Wawrze przy ul. Błękitnej 36 w Centrum Zdrowia Psychicznego można skorzystać z opieki specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży, psychologa, logopedy, pedagoga specjalnego oraz pracownika socjalnego. Z myślą o pacjentach wymagających intensywnych oddziaływań terapeutycznych oraz opieki psychiatrycznej i pielęgniarskiej, w centrum działa również dzienny oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny, która zapewnia stacjonarną dzienną opiekę psychiatryczną oraz psychologiczną. Warunkiem przyjęcia do oddziału jest skierowanie lekarskie.

Środowiskowe centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Dzięki wsparciu unijnemu, w Szpitalu Wolskim działa Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży z terenu dzielnicy Wola. Centrum zapewnia kompleksową pomoc psychologiczno–psychiatryczną i współpracuje także z różnymi instytucjami na Woli, np. placówkami oświaty, ochrony zdrowia czy opieką społeczną. Wsparcie oferowane przez centrum jest bezpłatne. Z konsultacji zespołu specjalistów mogą korzystać zarówno rodzice maluchów (0-3), przedszkolaków, jak również dzieci i nastolatki w wieku szkolnym. Centrum prowadzi również warsztaty profilaktyczne w szkołach na Woli przygotowane z myślą o uczniach, rodzicach i nauczycielach.

Więcej o placówce można znaleźć pod adresem: https://www.wolski.med.pl/srodowiskowe-centrum-zdrowia-psychicznego-dla-dzieci-i-mlodziezy/

👉 Dzieci i młodzież z Ochoty, Śródmieścia i Ursusa mogą korzystać z bezpłatnej oferty Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego, prowadzonego w partnerstwie przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota. Projekt pn. „Po zdrowie razem”, finansowany ze środków unijnych, oferuje usługi szybkiej interwencji psychologicznej, zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania młodego pacjenta. W ośrodku proces zdrowienia dzieci i młodzieży opiera się na kompleksowej opiece medycznej, ale również na indywidualnym wsparciu społecznym i stałym kontakcie z pacjentami.

Pełna oferta wsparcia znajduje się na stronie: https://www.szpzlo-ochota.pl/pl,srodowiskowe-centrum-zdrowia-psychicznego-dla-dzieci-i-mlodz,0,228.html