Re@lnie Odpowiedzialni” to profilaktyczny program edukacyjny przygotowany przez ekspertów ze Stowarzyszenia Strefa Wsparcia przeznaczony dla przedszkoli i szkół. Jest on częścią Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Odłącz się. Połącz się.” . Program ten ma na celu uświadomienie Rodzicom szkodliwości nadużywania i nieodpowiedniego korzystania z ekranów przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez Ogólnopolską Kampanię Społeczną „Odłącz się. Połącz się.”.